Projekti

Projekti u kojima učestvije Lemić Group, grupisani su prema tipu i nameni objekta. Veličina objekta i obim radova ne povlači nužno i kompleksnost radova. Lemić Group ponosno predstavlja najznačajnijih 200 projekata od preko 400 u kojima je u manjoj ili većoj meri imao učešća u završnim fasaderskim radovima, izradi metalnih konstrukcija, potkonstrukcija, proizvodnje i ugradnje PVC i aluminijumske stolarije i brojnim bravarskim radovima.

Administrativni i poslovni objekti

Lemić Group kompanija izvela je veliki broj projekata od kojih izdvajamo:

Trgovinski centri

Lemić Group kompanija izvela je veliki broj projekata trgovinskih centara.

Industrijski objekti

Hoteli

Lemić Group kompanija je učestvovala u većem broju projekata ugostiteljskih i hotelskih objekata u Srbiji, Regionu, Rusiji i Kazahstanu

Lemić Group kompanija izvela je veliki broj projekata od kojih izdvajamo:

Stambeni objekti

Lemić Group je izveo radove na fasadi, proizvodnji i ugradnji vrata i prozora od aluminijumskih ili PVC profila u okviru više desetina projekata stambenih zgrada. 

Luksuzni objekti